Käytävävalaistus

ABT Car parking - Level 3

Vaihe 3: Tarkista asennus

 

Esitä muutama tärkeä kysymys

 

Egg timer icon

Kuinka vanha nykyinen valaistusjärjestelmä on?

 

Asiakas saadaan tietoiseksi nykyisen valaistuksen iästä, jolloin hänet saadaan pohtimaan päivityksen tarvetta. 

Koska vanhat järjestelmät eivät useinkaan ole yhtä energiatehokkaita kuin uudet järjestelmät, valaistuspakettiratkaisulla voidaan saada jopa 65 %:n energiansäästö.

Clock

Onko äskettäin (tai koskaan) tarkistettu, että järjestelmä vastaa valaistusstandardeja?

 

Jos standardien noudattamista ei ole koskaan tarkistettu (tai siitä on kauan), standardien minimivaatimukset eivät ehkä enää täyty. 

Jos arvot eivät täytä minimivaatimuksia, sillä voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen (huono näkyvyys). Tätä voi käyttää perusteena järjestelmän päivitykselle.

managing traffic list

Käytetäänkö käytävää eri tavoin eri viikonpäivinä?

Vaihteleeko sen käyttö päivän aikana?

 

Asiakkaalle voi osoittaa, että tunnistimien käytöstä on hyötyä. Jos käytävän käyttö vaihtelee ajankohdan tai viikonpäivän mukaan, tunnistimet ovat tärkeä osa ratkaisua, ja niillä myös pienennetään energiankulutusta ja -kustannuksia.

                         

 

Vaihe 4: Luo mielikuva asiakkaasta

 

Edellinen      Seuraava