Pienten varastotilojen

valaistus

ABT Car parking - Level 3

Vaihe 3: Tarkista asennus

 

Esitä muutama tärkeä kysymys

 

Egg timer icon

Kuinka vanha nykyinen valaistusjärjestelmä on?

 

Asiakas saadaan tietoiseksi nykyisen valaistuksen iästä, jolloin hänet saadaan pohtimaan päivityksen tarvetta.

Koska vanhat järjestelmät eivät useinkaan ole yhtä energiatehokkaita kuin uudet järjestelmät, valaistuspakettiratkaisulla voidaan saada jopa 65 %:n energiansäästö.

managing traffic list

Onko äskettäin (tai koskaan) tarkistettu, että järjestelmä vastaa valaistusstandardeja?

 

Jos standardien noudattamista ei ole koskaan tarkistettu (tai siitä on kauan), standardien minimivaatimukset eivät ehkä enää täyty. 

Jos arvot eivät vastaa vähimmäisvaatimuksia, se voi vaikuttaa tilassa työskentelevien henkilöiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

clock

Käytetäänkö tilaa enemmän tiettynä ajankohtana? Jätetäänkö valot usein palamaan?

 

Asiakkaalle voi osoittaa, että tunnistimien käytöstä on hyötyä.

Varastossa tarvitaan valoa vain silloin, kun siellä on joku. Jos valot jätetään usein vahingossa palamaan, tunnistimien avulla saadaan energia- ja kustannussäästöjä.

                         

Vaihe 4: Luo mielikuva asiakkaasta

 

Edellinen      Seuraava