Lisää brändejä

HealWell -

Potilaiden mielialaa kohentava potilashuoneiden valaistus

Paranemista edistävä valaistus

Luo paranemista edistävä ympäristö valon avulla. HealWell-järjestelmä säätää potilashuoneen valaistuksen automaattisesti ihmisen luonnollisen vuorokausirytmin mukaan, mikä auttaa vuodepotilaita nukkumaan paremmin, kohottaa heidän mielialaansa ja nopeuttaa paranemista.

 

Tutkimustietoon perustuva HealWell-järjestelmä hyödyntää päivänvalon vuorokausivaihtelua simuloivia kattovalaisimia, joiden valotaso ja valon sävy vaihtelevat dynaamisesti hoitotoimenpiteiden vaatimasta hyvästä näkyvyydestä tinkimättä. 

Potilaat voivat helposti säätää valaistusta itse vuoteesta käsin, ja himmeä LED-opastusvalaistus auttaa hoitohenkilökuntaa liikkumaan huoneessa ääneti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että HealWell auttaa potilaita nukahtamaan nopeammin ja nukkumaan paremmin, mikä kohentaa mielialaa.*

Philips Lightingin HealWell-potilashuonevalaistus tukee potilaan unirytmiä ja auttaa parantamaan hoitotuloksia

HealWell-järjestelmän edut lyhyesti

HealWell tukee hyvää unirytmiä ja auttaa sekä henkilökuntaa että potilaita näkemään, voimaan ja toimimaan paremmin.
Tutkimustietoa hyödyntävä valaistus mukautuu potilaan vuorokausirytmiin ja parantaa hoitotuloksia
Voit lisätä potilasmukavuutta valaistuksella, joka todistetusti* parantaa mielialaa sekä unen kestoa ja laatua
Vuodepaikan valaistusta voi säätää paikallisilla valaistusohjaimilla, mikä on potilaalle miellyttävämpää
Hoitohenkilökunta voi helposti säätää potilashuoneen valaistusta työtehtävien, potilaan mieltymysten tai potilaan tilan vaatimusten mukaan, mikä lisää työtyytyväisyyttä
Uudenlaiset LED-valaisimet säästävät energiaa
Täydellinen ja helposti asennettava järjestelmä on nopea päivittää
Voi integroida sairaalan yhdistettyyn valaistusjärjestelmään, rakennuksen hallintajärjestelmään tai muuhun IT-järjestelmään keskitettyä valvontaa ja raportointia varten

Mitä HealWell-järjestelmällä voi tehdä

 

HealWell on skaalattava ja yhdistetty ohjausjärjestelmä, joka noudattaa automaattisesti dynaamista päivänvalon vaihtelua. Järjestelmä imitoi ihmisen luonnollista vuorokausirytmiä hyödyntämällä innovatiivisia tutkimustietoon perustuvia valaistusmalleja, mikä tukee tervettä unirytmiä, lievittää ahdistusta ja edistää sekä potilaan että henkilökunnan hyvinvointia.

Miten HealWell toimii

 

HealWell-järjestelmällä voit toteuttaa paranemista edistävän valaistuksen, joka lisää potilaiden mukavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Philips Lightingin HealWell on täydellinen potilashuoneen valaistusjärjestelmä, joka parantaa potilasmukavuutta
Kattovalaisimet simuloivat automaattisesti päivänvalon vuorokausivaihtelua, mikä edistää potilaan hyvinvointia ja tukee hyvää unirytmiä. Potilaat voivat säätää yksittäisiä asetuksia ja valon väriä sekä käyttää lukuvaloa kauko-ohjaimella.
Philips Lightingin HealWell on täydellinen potilashuoneen valaistusjärjestelmä, joka tukee hoitohenkilökunnan tuottavuutta
Hienovarainen yleis- ja opastusvalaistus auttaa hoitohenkilökuntaa työskentelemään tehokkaasti mutta potilaita häiritsemättä. Hoitajien ohjauspaneeleilla ja kytkimillä voi säätää kunkin vuodepaikan valaistusta ja valaista koko huoneen tarvittaessa nopeasti. Tarvittaessa voit määrittää sairaalan erityistarpeiden mukaisia valaistuksen esiasetusprofiileja.

Asiakasesimerkit

German Heart institute

German Heart institute


Philips auttaa potikaita kriittisessä tilassa rentoutomaan valon voiman avulla.
Bradford Royal Infirmary

Bradford Royal Infirmary


Lue kuinka Bradford Royal Infirmary lisää potilaiden hyvinvointia oikeanlaisella valaistuksella.
Askleipos Clinic St. Georg

Askleipos Clinic St. Georg


HealWell auttaa Askleipos Clinic St. Georg sairaalaa simuloida päivän aikana vaihtelevaa luonnollista valoa ja näin ollen parantaa potilaiden unta.
*Philips Lightingin yhteistyössä Maastrichtin kliinisen tutkimuskeskuksen ja Maastrichtin yliopiston kanssa toteuttama tutkimus. Tulokset perustuvat ensimmäisen analyysin julkaisuun: Gimenez et al. Annual Proceedings of the NSWO Volume 22, 2011, p. 56-5

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä paikalliseen tukikeskukseen,
jos sinulla on kysymyksiä.

Tutustu muihin laitokseesi soveltuviin valaistusjärjestelmiin