More brands from

Valaistusjärjestelmät:

toimistot ja teollisuus

Toimistojen ja teollisuustilojen valaistuksella on merkittävä vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin, tuottavuuteen ja vireyteen. Tehokkaasti valaistut ja viihtyisät ympäristöt parantavat yrityskuvaa, auttavat palkkaamaan ja sitouttamaan arvokkaita työntekijöitä ja lisäävät toimitilan kokonaisarvoa.

 

Philipsin ohjattavilla valaistusjärjestelmillä toimitilan valaistusta voidaan hallita tarkasti yhdistämällä hallintastrategioita. Tällä tavoin saavutetaan optimaalinen valaistustaso, jonka ansiosta tehtävät voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Integroimalla valaisimet kehittyneisiin ohjausjärjestelmiin ja kattaviin hallintajärjestelmiin voit tehostaa liiketoimintaa samalla, kun säästät energiaa ja varmistat työntekijöiden tyytyväisyyden.

Nosta toimitilan kokonaisarvoa 

Perusteellisemmat tiedot tehostavat hallintaa  

 

Ohjattavassa valaistusjärjestelmässä älykkäät valaisimet yhdistyvät toimitilan IT- ja sähköinfrastruktuureihin. Koska valaistus asennetaan käytännössä kaikkialle, missä ihmiset liikkuvat, valaistusjärjestelmä voi toimia kattavana tiedonvälitysympäristönä.

 

Kun valaistusjärjestelmät varustetaan integroiduilla antureilla, yritykset saavat perusteellisempaa tietoa tilojen käytöstä, mikä puolestaan antaa parempaa taustatietoa päätöksentekoa varten. Kiinteistöpäälliköt voivat optimoida näiden tietojen perusteella valaistuksen ja muiden resurssien – kuten LVI:n ja siivouksen – käytön, jolloin päästään myös merkittäviin kustannussäästöihin ja saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Anna työntekijöille sananvaltaa

 

Ohjattavien valaistusjärjestelmien ansiosta toimistojen ja teollisuustilojen työntekijät voivat hallita omaa tilaansa.

 

Hyödyntämällä tarkoitusta varten suunniteltua älypuhelinsovellusta ja valaistusjärjestelmän hallitsemia sijaintitietoja voit antaa toimistotyöntekijöille mahdollisuuden hallita omien työalueidensa valaistusta omien mieltymystensä mukaisesti myös avokonttoreissa. Koska ohjattavat valaistusjärjestelmät parantavat valaistuksen laatua ja viihtyisyyttä ja antavat työntekijöille paremmat mahdollisuudet hallita ympäristöään, ne auttavat muuttamaan työpaikan viihtyisämmäksi ja tuottavammaksi.

etu – toimistovalaistus

Valaistus toimii paremmin yhdessä muun ympäristön kanssa

 

Ohjattava valaistus yksinkertaistaa koko rakennuksen valaistusjärjestelmän työnkulkujen hallintaa. Mutta Philipsin älykkäistä valaistusjärjestelmistä on muutakin hyötyä.

 

Koska Philipsin ohjattavat valaistusjärjestelmät ovat avoimia, ne voidaan integroida rakennuksen automaatiojärjestelmiin ja tilojen muihin järjestelmiin. Valaistuksen hallinnasta tuleekin vain järjestelmän yksi osa. Muita järjestelmän tärkeitä palveluja ovat LVI, huolto, luonnonvalon hyödyntäminen sekä ympäristöön ja kemikaaleihin liittyvien määräysten seuraaminen ja noudattaminen.

 

Koska ohjattavat valaistusjärjestelmämme toimivat hyvin muiden järjestelmien kanssa, voit luoda joustavia ratkaisuja, jotka vastaavat liiketoiminnan ja käytön tarpeisiin, mikä parantaa tilojen kokonaisarvoa sekä auttaa houkuttelemaan ja sitouttamaan arvokkaita työntekijöitä.

Valaistus toimii paremmin, kun se sopii hyvin yhteen muun ympäristön kanssa

Toimisto, joka sopii juuri sinulle  

Työtilan piristäminen  

 

Toimistovalaistuksen ei tarvitse aina olla funktionaalista. Valaisevilla tekstiileillä, vuorovaikutteisilla matoilla, säädettävällä valkoisella ja dynaamisella väriä vaihtavalla ledivalaistuksella voit luoda jännittäviä elämyksiä ja luovia työtiloja, jotka lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä ja parantavat tuottavuutta.

Healwell-tekniikka parantaa tilan valaistuksen hallintaa

Valaistus parantaa päivää

 

Tuore tutkimus osoittaa merkittävän yhteyden valon ja vuorokausirytmien eli uni- ja valveillaolojaksojamme määräävien sisäisten kellojen välillä sekä virikkeiden ja rentoutumisen välillä. Hyvin suunniteltu valaistus – oikea valon tyyppi ja määrä oikeaan aikaan sopivan pitkään – voi vaikuttaa myönteisesti keskittymiseen, rentoutumiseen, unirytmiin sekä kokonaisvaltaisesti terveyteen ja hyvinvointiin.

Ledivalaistuksella, jonka värispektriä voi säätää, ja Philipsin ajankohtaan perustuvilla ohjausjärjestelmillä voit luoda valaistusmallin, joka valaisee optimaalisella tasolla ja valon aallonpituudella koko työpäivän. Tällä tavoin toimistosta tulee ihanteellinen paikka työskennellä, toimia luovasti ja tehdä yhteistyötä.

Vaihtoehtoinen teksti: Valaistuksen hallinta Philipsin ohjausjärjestelmillä

Oikea määrä valoa juuri sinne, missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan

 

Koska ohjausjärjestelmät ovat helppokäyttöisiä mutta kehittyneitä, Philipsin valaistusjärjestelmien avulla eri vyöhykkeillä tai liiketoiminta-alueilla voi käyttää erilaista valaistusta. Tehtävävalaistuksen, yleisvalaistuksen sekä neuvottelutilojen, kokoustilojen, käytävien ja pysäköintihallien valaistuksen vähimmäisvalaistuksen ja ihanteellisen valaistuksen valotasot ovat erilaisia. Tunnelman luominen ja ajankohtaan perustuva himmennysaikataulu ovat yksinkertaisia ja joustavia tapoja varmistaa, että valaistus on optimaalinen kaikissa tilanteissa.

Integrointi liike- ja läsnäoloantureiden, päivänvalon ja varjojen ohjausjärjestelmien sekä muiden älykkäiden järjestelmien kanssa antaa yrityksille mahdollisuuden maksimoida energiatehokkuus valaistuksen viihtyvyydestä ja tehokkuudesta tinkimättä.

Valitse järjestelmä, joka sopii juuri sinulle


Sama ratkaisu ei sovi kaikille

Philipsin valaistusjärjestelmän määrittäminen alkaa sinun tarpeistasi – liiketoiminnastasi, organisaatiostasi ja tavoitteistasi.

 

Philipsin järjestelmäasiantuntijat selvittävät yhteistyössä kanssasi, mitä järjestelmäominaisuuksia tarvitset, ja auttavat sitten suunnittelemaan näitä tarpeita vastaavan järjestelmän, joka ottaa huomioon sekä nykyiset tarpeet että liiketoiminnan kehittymisen ja muuttumisen myötä myöhemmin esiin tulevat tarpeet.

 

Etsi lähin järjestelmäasiantuntija

Suunnittele oma valaistusjärjestelmäsi

valaisimet + ohjausjärjestelmät + palvelut + tuki

Valaistuspaketit

Case Studyt