Kolme vinkkiä LED-kasvatusvalojen suorituskykyväitteiden arvioimiseen

Täydellisen LED-valon löytäminen ei ole helppoa. Etsit tapoja parantaa kasvihuonetuotantoasi, ja olet todennäköisesti törmännyt erittäin houkutteleviin väitteisiin pitkästä polttoiästä ja uskomattoman hyvästä suorituskyvystä. Mutta kuten sanonta kuuluu: jos jokin näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se luultavasti ei sitä ole. Tämä artikkeli auttaa sinua arvioimaan esitettyjä suorituskykyväitteitä, jotta voit valita toimittajasi viisaasti.

Viime vuosina LED-valojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Samalla on kasvanut myös sellaisten uusien toimittajien määrä, joiden tuotteille ei ole tehty riittäviä testejä. Jotkin toimittajat esittävät kyseenalaisia väitteitä tuotteidensa suorituskyvystä, mikä vaikeuttaa oikean LED-kasvatusvalon valintaa ja eri vaihtoehtojen vertailua. Seuraavien kolmen vinkin avulla voit arvioida LED-kasvatusvalaisimien toimittajien esittämiä väitteitä valaisimien suorituskyvystä ja polttoiästä tärkeimpien suorituskyvyn määrittämiseen käytettävien ominaisuuksien perusteella.

1. Tarkista sekä väitetty alkusuorituskyky että väitetty pitkäaikainen suorituskyky

Alkusuorituskyky ja pitkäaikainen suorituskyky määrittävät kasvatusvalon pitkäikäisyyden. Mutta miten ne mitataan ja miten toimittajat käyttävät näitä lukuja? Viljelijänä haluat tietää etukäteen, kuinka kauan valaisimesi kestävät. Tärkeää ei siis ole vain se, kuinka suuri fotonivuo on heti asennuksen jälkeen, vaan myös se, miten hyvin valaisimen valovirta pysyy riittävällä tasolla vuosien vieriessä. Jotta saavutetaan täysi avoimuus LED-kasvatusvalojen suorituskyvyn suhteen, on tärkeää julkaista vertailukelpoiset tuotetiedot käyttämällä kansainvälisiä standardeja. Nämä standardit kuvaavat, miten alkusuorituskyky mitataan, ja antavat käyttöön mittarin tai kaavan, jolla voidaan laskea suorituskyky ajan mittaan.

Tarkista sekä väitetty alkusuorituskyky että väitetty pitkäaikainen suorituskyky

Tarkista sekä väitetty alkusuorituskyky että väitetty pitkäaikainen suorituskyky.

Miten alkusuorituskyky mitataan?

Alkusuorituskykyarvot pätevät upouudelle LED-kasvatusvalaisimelle. Tässä on joitakin tyypillisiä vaatimuksia, joita voidaan käyttää valaistussuunnittelun pohjana:

 1. Fotosynteettinen fotonivuo [PFD tai PPFD, µmol/s] – niiden aktiivisten fotonien määrä, jotka ajan mittaan saavuttavat kasvien pinnan.
 2. Spektri [nm] – mitä värejä valospektrissä käytetään ohjaamaan sadon kasvua.
 3. Kulutettu teho [W] – miten paljon sähköä kasvatusvalo käyttää.
 4. Järjestelmän tehokkuus [µmol/J] – miten tehokkaasti kasvatusvalo käyttää ottamansa energian kasvien valaisemiseen.
 5. Valonjako – mitä valokuviota käytetään ja miten tasaisesti valo jakautuu.

Fotonivuo ja kulutettu teho mitataan tyypillisesti niin sanotussa Ulbrichtin pallossa. Spektrin tehonjakoa ja valonjakoa varten tarvitaan goniospektrometri. Kaikilla LED-kasvatusvalojen valmistajilla ei ole mittauslaboratoriota tai mahdollisuutta tehdä mittauksia standardien vaatimusten mukaisesti. Hyvämaineiset valmistajat käyttävät riippumattoman sertifioidun laboratorion palveluita.

ulbrichtin pallo ja goniospektrometri

Signify käyttää omaa akkreditoitua mittauslaboratoriotaan LED-kasvatusvalaisimien alkusuorituskyvyn mittaamiseen IEC-suorituskykystandardien mukaisesti. Laboratoriomme on valtuutetun laitoksen DEKRAn arvioima ja sertifioima, joten tiedämme varmasti, että laitteet toimivat kansainvälisten standardien mukaisesti ja että ne kalibroidaan säännöllisesti.

Miten pitkäaikainen suorituskyky ennustetaan?

Pitkäaikaista suorituskykyä ei voida mitata tuotteen lanseeraushetkellä. On mahdotonta suorittaa testiä, jossa valaisinta käytettäisiin esimerkiksi 60 000 tunnin ajan, jotta voitaisiin todistaa suorituskyky ajan mittaan. Tyypilliset testit kestävät 6 000–10 000 tuntia.

On kaksi tärkeää "pitkäaikaisen" suorituskyvyn arvoa, jotka liittyvät LED-kasvatusvalon heikkenemiseen:

 • Asteittainen valovirran heikkeneminen liittyy LED-kasvatusvalon fotonivuon alenemiseen ajan myötä. Se kertoo, kuinka suuri osa alkuperäisestä fotonivuosta on jäljellä tietyn ajanjakson jälkeen. Fotonivuon aleneminen voi johtua optiikan heikkenemisestä, yksittäisten ledien tuottaman valon vähenemisestä tai yksittäisistä ledeistä, jotka eivät tuota valoa ollenkaan. Asteittainen valovirran heikkeneminen määritellään fotonivuon alenemisena [%].
 • Äkillinen valovirran heikkeneminen ilmaistaan epäonnistuneiden tuotteiden osuutena [%] tietyllä hetkellä.

Signifyn laskelmat perustuvat käyttämiemme LED-levyjen todellisiin kestävyystestitietoihin, kriittisten komponenttien nopeutettuun testaukseen sekä syvälliseen ymmärrykseen siitä, mitkä suunnitteluparametrit ovat kriittisiä LED-valon käyttöiän pidentämiseksi. Signify on kehittänyt työkalun, joka ennustaa LED-kasvatusvalaisiemme fotonivuon alenemisen ja epäonnistuneiden tuotteiden osuuden.

2. Tarkastele LED-kasvatusvalon väitettyä polttoikää

LED-kasvivalot ovat viljelijälle tuotantovälineitä, joten käyttöikää koskevissa keskusteluissa on kyse pääasiassa fotonivuon pienenemisestä. Sillä LED-kasvivalojen todennäköinen käyttöikä on yleensä erittäin pitkä, ilmoitettuja käyttötuntien määriä ei mitenkään voida mitata, ennen kuin tuote on myynnissä. Siksi valmistajat käyttävät pitkän ajan ennusteiden määrittämisessä lyhyempiä mittayksiköitä, jotka ekstrapoloidaan. Tämä vaatii syvällistä ymmärrystä siitä, mitkä suunnitteluparametrit ovat ensiarvoisia LED-kasvivalon käyttöiän pidentämiseksi, kuten myös riittäviä tilastotietoja oikeiden laskelmien tekemiseksi. Kaikki tuottajat eivät tee tätä samalla tavalla, eikä vertailu siksi ole aina mahdollista. Tämän seurauksena käyttöikäennusteiden laatu vaihtelee suuresti.

Signify käyttää tuotteen käyttöikäennusteita laatiessaan muutamaa kansainvälisesti tunnustettua standardia. Tässä on kaksi näistä standardeista:

 • IES LM-80 kuvaa, miten fotonivuon säilymistä mitataan LED-valojen käyttöiän aikana
 • IES TM-21 kuvaa, miten voidaan tehdä johdonmukaisia käyttöikäennusteita LM-80 -testitulosten perusteella

LM-80 -standardia käytettäessä LED-paketin testausta tulee olla vähintään 6 000 tuntia. LED-kasvivalojen käyttöikä on tietysti paljon pidempi kuin 6 000 tuntia. Tämän vuoksi käytetään TM-21 -standardia. Sen avulla voidaan luoda käyttöikäennusteita kertomalla LM-80 -standardin antama käyttöikä jopa kuudella. LM-80 -standardin testit kestävät yleensä 6 000–10000 tuntia, joten TM-21 -standardiin perustuvat käyttöikäennusteet ovat jopa 36 000–60 000 tuntia. LED-kasvivalo ei tämän ajan kuluttua ole käyttökelvoton, vaan kyseessä on vain yläraja kansainvälistä TM-21 -standardia varten. Tämän standardin avulla ei voida ilmoittaa pidempää käyttöikää, jotta ennusteet pysyvät tilastollisten luotettavuustasojen rajoissa; muuten ennusteet ovat epäluotettavia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yli 60 000 tunnin ylittävät käyttöikäväitteet eivät ole todistettavissa.

On tietysti muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat LED-kasvivalon käyttöikäennusteeseen. Malli itsessään on ensiarvoisen tärkeä pääasiassa siksi, että se on suunniteltu säätelemään LED-valojen tuottamaa lämpöä. Optiikka, virtalähde ja mallin ominaisuudet ovat tekijät, jotka määrittävät tuotteen suorituskyvyn, joten ne tulee huomioida käyttöikäennustetta laadittaessa. Asiakkaan tulee pitää mielessä, että tietyn LED-valon käyttö eri tuotteissa ei takaa yhtäläistä suorituskykyä pitkällä aikavälillä.

Kasvivalomoduulin polttoikä voidaan määrittää kolmella tavalla:

 1. Arvioi ensin tuotteen kestävyyttä "vanhentamalla" kasvivaloja ja joitakin ensiarvoisen tärkeitä komponentteja äärimmäisissä olosuhteissa, jotka vastaavat IKEAn tunnetun "laatikkotestin" olosuhteita. Nämä nopeutetut testit osoittavat, miten tuotteemme reagoivat vuosien käyttöaikana vaativissa kasvihuoneolosuhteissa.
 2. Sen jälkeen tee erilaisille LED-kasvivaloille kestävyystesti. Annamme valojen olla päällä vuosien ajan ja mittaamme fotonivuon säännöllisin väliajoin. Tätä varten kopioidaan kasvihuoneen lämpötila ja kosteustaso.
 3. Kolmas vaihe on asiakkaan mittaustietojen tallennus vuosien ajan, ja tiedot kerätään useista todellisista projekteista. Kaikkea reaalimaailman testaustietoa verrataan ennustettuun fotonivuon pienenemiseen, jotta voimme lisätä ilmoittamiemme suorituskykytietojen luotettavuutta. Nämä tiedot vahvistavat sen, että lupauksemme vastaavat todellisuutta!

3. Vertaile vaihtoehtoja

Kansainvälisten standardien soveltaminen mahdollistaa tuotteiden suorituskyvyn todentamisen ja muodostaa perustan eri valmistajien suorituskykyä koskevien väitteiden vertailulle. On tärkeää muistaa, että polttoikää koskevat väitteet ovat ennusteita eivätkä mittauksia. Hyvämaineiset valmistajat perustavat laskelmansa LED-kasvatusvalon suunnittelu- ja historiatietoihin, osaamiseen, komponenttitason testaukseen ja lämpösuunnitteluun.

Jotta voit tehdä objektiivisen vertailun toimittajien välillä, suosittelemme sinua toimimaan seuraavasti:

 1. Kysy toimittajaltasi, millaisia testauskäytäntöjä he käyttävät.
 2. Kysy toimittajaltasi, miten he noudattavat kansainvälisiä standardeja.
 3. Tarkista, että heidän käyttöikää koskevat väitteensä on perusteltu datalla, ja suhtaudu varauksella väitteisiin yli 60 000 tunnin polttoiästä. Jos suorituskykyä koskevat väitteet vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta, suhtaudu niihin erittäin epäluuloisesti.
 4. Pyydä toimittajaa tekemään valotason mittaus asennuksen jälkeen.

Valitse toimittajasi viisaasti

Tärkeintä on tehdä tarvittavat toimet ja valita hyvä valmistaja, jotta voit varmistaa, että saat rahallesi vastinetta ottaessasi valot käyttöön. Valmistajat, jotka panostavat vahvasti tuotteidensa laatuun käyttämällä todistettua tietoa, ovat aina valmiita vastaamaan kaikkiin asiakkaiden kysymyksiin. Muita tärkeitä asioita suorituskyvyn ja lopputuloksen parantamiseksi ovat valaistussuunnitelma ja kasvien saaman valon yhtenäisyys.

Valaistusalan globaalina johtajana ymmärrämme, miten tärkeää oikeiden LED-kasvivalojen valinta on runsaan sadon sekä laadun kannalta. Siten me Signifyssä koemme, että velvollisuutemme on antaa asiakkaille kaikki tarpeellinen tieto, jotta he voivat arvioida suorituskykyväitteitämme objektiivisesti LED-kasvivaloa valitessaan. Suorityskykyväitteidemme laadinnassa periaatteemme on "lupauksemme vastaa totuutta".

Yhteenveto

1. Tarkista sekä väitetty alkusuorituskyky että väitetty pitkäaikainen suorituskyky.

2. Tarkastele LED-kasvatusvalon väitettyä polttoikää.

3 Vertaile vaihtoehtoja, mitä tulee testaukseen, standardien noudattamiseen ja polttoikää koskeviin väitteisiin.

Kasvua ammattilaisten tuella

Haluat varmasti saada nopean tuoton tekemällesi sijoitukselle. Haluat varmasti myös, että projektisi kaikki osa-alueet hoidetaan ammattimaisesti. Kun valitset kumppaniksi Signifyn, projektisi on kokeneissa käsissä. Signify on valaistusalan maailmanlaajuinen johtaja. Yritys on koonnut merkittävän ansioluettelon yli 500:ssa kasvihuoneviljelyn projektissa vuodesta 1995 lähtien. Olemme yli kahden vuosikymmenen ajan kehittäneet räätälöityjä, LED-pohjaisia näytteillepanovalaistuksia, jotka ovat auttaneet viljelijöitä nopeuttamaan kasvua, lisäämään sadon määrää ja parantamaan kasvien laatua. Huippuluokan LED-innovaatioidemme avulla voimme räätälöidä sinulle tieteeseen perustuvan ratkaisun.

Jos haluat perehtyä suorituskyvyn mittaustekniikoihin syvällisesti, lue asiantuntijaselvityksemme.

Rene van Wees

René van Wees
Global Manager Application Engineering

René van Wees aloitti uransa Philipsin tutkimuslaboratoriossa vuonna 1987. Hän siirtyi Philips Lightingiin vuonna 2003 ja oli kehittämässä ensimmäistä kaupallista LED-opastetta. Vuodesta 2006 alkaen hän on työskennellyt kasvihuoneviljelyyn tarkoitettujen LED-tuotteiden parissa. Hän nauttii roolistaan asiakkaiden ja tuotekehityksen välisenä linkkinä. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat kouluttaminen, asiakaspalautteiden kokoaminen ja asiakkaiden neuvominen LED-toteutuksissa. Hän ja 10-henkinen tiimi työskentelevät yhdessä ja pyrkivät antamaan parasta mahdollista teknistä tukea asiakkaille ympäri maailman.

Liittyvät artikkelit

8 vaihtoehtoa kustannustehokkaalle LED-kasvihuonevalaisimelle, osa 2

LED-järjestelmän on toimittava luotettavasti kasvihuoneympäristön vaativissa olosuhteissa, jotta sadon kasvattaminen LED-kasvihuonevalaisimien avulla sujuisi onnistuneesti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä

Liity tiimiimme

Haluatko liittyä tiimiimme ja löytää parhaan reseptin kasvaaksesi ammattilaisena? Katso lisätietoja urasivultamme.

Haluatko tietää lisää?

Lue lisää kasvihuoneviljelyn LED-valaistuksesta uusimmista artikkeleistamme ja asiakasesimerkeistämme.

Tapahtumat

Fruit Logistica
Berliini, 5.–6. huhtikuuta 

CEA 4.0 Virtual
6.–20. toukokuuta​ 

HortiContact
Gorinchem, 10.–12. toukokuuta